ZUK Tworóg sp. z o.o.

42-690 Tworóg

ul. Zamkowa 16

 

Telefony i maile:

(32) 381-00-50

uzgodnienia@tworog.wer.pl

- uzgodnienia wod.-kan.

(32) 285-74-93 w.33

czynsze@tworog.wer.pl

- czynsze

(32) 284-68-61

komunalna@poczta.onet.pl

- prezes

(32) 284-67-93

ksiegowosc@tworog.wer.pl

- księgowość

(32) 285-73-67

oczyszczalnia@tworog.wer.pl

- oczyszczalnia ścieków (24h)

(32) 381-00-51

 

- opłaty wod.-kan.+ nieczystości

 

 

Faks:

(32) 284-67-93

 
 

E-mail:

biuro@tworog.wer.pl

 

 

NIP

645-000-67-50

 

 

REGON

276273209

 

 

Nr KRS

0000137595 (SĄD REJESTROWY W GLIWICACH)
 

 

KONTO

B.S. Tworóg
30 8466 0002 0000 2134 2000 0001